Galvenie uzdevumi

1. Pārstāvēt biedru un Raceboard (RB) klases intereses sporta un valsts pārvaldes institūcijās. Sadarboties ar International Windsurfing Association (IWA) , Latvijas Zēģelētāju Savienību (LZS) un tās dalīborganizācijām, medijiem un atbalstītājiem, pārstāvēt Latvijā starptautisko RB klases asociāciju IRCA (International Raceboard class association).

2. Attīstīt RB klases un saistīto sportistu profesionālās iemaņas, zināšanas un  sasniegumus, piedāvājot iespējas regulāri piedalīties augstas kvalitātes sacensībās, kā arī atsevišķās treniņu programmās:

 • atbalstīt RB sacensību organizatorus ar materiāli tehniskiem un organorizātoriskiem līdzekļiem,
 • nodrošināt sacensību kalendārā plāna sastādīšanu, saskaņošanu un uzturēšanu RB un Atklātai klasēm  
 • Latvijas sportistu aktīvas līdzdalības koordinēšana un stimulēšana starptautiskās Raceboard (t.sk. DII)  sacensībās, jauniešu atbalstīšana;
 • veicināt RB Eiropas un Pasaules čempionātu periodisku norisi Latvijā (sadarbībā ar LZS un Burāšanas klubu 360) ;
 • organizēt ikgadēju Latvijas RB klases čempionātu;
 • nodrošināt RB, kā vindsērfingu pārstāvošo klasi Latvijas Olimpiādēs;
 • uzturēt RB un Atklātās klases sportistu novērtējumu pēc sacensību rezultātiem reitinga tabulās, stimulēt sportistu sasniegumus dažāda mēroga sacensībās;
 • organizēt tradicionālo Latvijas kausa (LK) sacensību programmu un apbalvošanas pasākumu.

3. Nodrošināt RB klases un starptautisko burāšanas noteikumu ievērošanu LK un LČ sacensībās, sniegt metodisku atbalstu noteikumu piemērošanā Latvijā, sportistu un sacensību tiesnešu apmācībā.

Nodrošināt Biedru buru numuru reģistrāciju, saskaņojot to ar citām vindsērfinga organizācijām.

4. Popularizēt RB klasi sabiedrībā un iesaistīt jauniešus:

 • Popularizēt RB, Atklāto klasi un kopumā vindsērfinga burāšanu, kā vispusēji veselīgu, harmonisku un dabai draudzīgu sportu un aktīvas atpūtas veidu, kurā var viegli iekļauties jebkura vecuma cilvēki.
 • Veidot sadarbību ar vindsērfinga klubiem un organizācijām, aicināt no jauniešu vindsērfinga klasēm izaugušos audzēkņus turpināt burāt RB klasē;
 • Veicināt bērnu un pieaugušo apmācību vindsērfingam;
 • Attīstīt jaunas treniņu vietas;
 • Veicināt sacensību un brīvdabas sporta pasākumu organizatorus iekļaut savās programmās aktivitāšu piedāvājumus nekvalificētiem interesentiem, lai iesaistītu tos vindsērfingā, SUP u.c. dabai draudzīgos ūdens sporta veidos. Jaunu sporta veidu piesaiste sacensībām.
 • Publicēt sociālajos tīklos un mēdijos informāciju par RB aktualitātēm, vēsturi un dziļām tradīcijām Latvijā.

5. Veikt  nepieciešamo saimniecisko darbību, lai nodrošinātu Raceboard burāšanas sporta attīstību Latvijā.

Latvijas Raceboard asociācijas statūti

1988. gads. Sērfinga manifests mūžīgiem laikiem.
1991. gads. Kļūšana par Starptautiskās Vindsērfinga asociācijas biedru.