1. kopsapulces kopsavilkums

2019. gada 28. martā notika biedrības “Latvijas Raceboard Asociācija” jeb Raceboard.lv pirmā biedru sapulce. Sapulcē no 45 biedriem pārstāveti bija 35, līdz ar to bija pārliecinošs biedru kvorums, biedru sapulce bija lemttiesīga. Pirmajā biedru sapulcē tika izskatīti ļoti daudzi Raceboard burātājiem svarīgi jautājumi, sportisti bija ļoti ieinteresēti un sapulce noritēja bez garām debatēm un asām vārdu apmaiņām.