LZS piešķir tiesnešu kvalifikāciju Raceboard.lv pārstāvjiem

Šī gada 24. jūlijā notika Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) attālinātā valdes sēde, kurā, pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmumu, Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikācija tika piešķirta Raceboard.lv valdes priekšsēdētājam Jurim Rožkalnam, bet, pamatojoties uz Raceboard.lv rekomendāciju, par kluba tiesnesi LZS Tiesnešu reģistrā tika nolemts reģistrēt Ivetu Daudi.

Pateicoties sacensību organizētāju ilggadējam darbam un labai komunikācijai un sadarbībai ar Raceboard.lv valdi, no mūsu vidus ir izauguši nacionālā līmenī atzīti tiesneši. Lepojamies ar Juri Rožkalnu un Ivetu Daudi.

Jāpiebilst, ka LZS plāno papildus praktiskajiem tiesnešu kvalifikācijas standartiem ieviest arī teorētisko zināšanu pārbaudi visiem jau esošajiem, kā arī topošajiem tiesnešiem, tāpēc pirms 2021. gada sezonas uzsākšanas visiem vēl būs jākārto teorijas eksāmeni.